Gsuite google-site-verification=4gffB-WC2xpFrLAXX7ss8503TFk4kudc0B7_sGpqUr0
Hotline: 0969.84.3579

Trang chủ > Sản phẩm > Hoàn nhiệt từ khí thải > Hệ thống trao đổi nhiệt

Hệ thống trao đổi nhiệt

 

Từ ban đầu, Công ty Poppi Clementino Spa đã hoạt động về kỹ thuật và sản xuất các Thiết bị trao đổi nhiệt. Các máy móc như vậy đều được sử dụng như là các bể nhiệt trước giai đoạn lọc. Các thiết bị trao đổi nhiệt đều cũng thường được sử dụng trong quá trình cùng phát điện, trên đó có sự sản xuất được kết hợp của các năng lượng nhiệt và điện.

Các nguyên lý làm việc của thiết bị trao đổi nhiệt được dựa trên sự chuyển nhiệt từ các khí khói nóng đến một chất lỏng khác mà thông thường là không khí hay nước nóng.

Poppi Clementino – Hệ thống trao đổi nhiệt mới nhất – dạng “Tấm phẳng”

Kiểu trao đổi nhiệt “truyền thống” – cấp bởi nhà sản xuất khác

Phạm vi sản phẩm của Poppi Clementino cũng bao gồm các Thiết bị trao đổi nhiệt dầu thấu nhiệt.

Tùy thuộc vào nhiệt độ làm việc , độ ăn mòn của khói lò , và các vật chất hạt rắn có bao gồm trên các khí khói, công ty đã phát triển một dãy các máy móc hoàn thiện.

Bằng một quan điểm cấu trúc , các Thiết bị trao đổi nhiệt được phân chia ra thành hai nhóm:

– Các dòng song song

– Các dòng không song song ( cắt nhau )

Các dụng cụ giám sát và điều khiển

Poppi Clementino Spa đã phát triển một hệ thống kiểm tra điện tử có khả năng tin cậy và tinh vi dùng để điều hành thiết bị lọc và thu hồi năng lượng

Để đáp ứng yêu cầu phát triển từ các khách hàng của chúng tôi đối với các Hệ thống tách khử bụi, Poppi Clementino Spa có thể cung cấp một hệ thống điều khiển bụi được dữa trên quan điểm của các áp suất khác nhau: nó kết hợp một cơ cấu xác định kỹ thuật số, có khả năng hiển thị lượng bụi được tạo ra trong chu trình làm việc , và báo cáo các tình trạng không thích hợp có thể xảy ra.

Các tình trạng không thích hợp tiềm năng có thể được phát hiện bằng một phần mềm được Poppi Clementino Spa phát triển và được hiện thị trên một màn hình. Toàn bộ các dữ liệu được cho thấy và phần mềm có khả năng định vị sự cố bằng việc hiển thị nó trong mặt bằng của hệ thống, với một ưu điểm liên quan trong sự can thiệp bảo trì. Hơn nữa, phần mềm của các đường đi của toàn bộ lượng chính xác của năng lượng được thu hổi, cho phép các người vận hành biết được từng lúc về lượng chính xác năng lượng tiết kiệm được.

 

Các hình ảnh thực tế
Translate »