Gsuite google-site-verification=4gffB-WC2xpFrLAXX7ss8503TFk4kudc0B7_sGpqUr0
Hotline: 0969.84.3579

Thiết bị phát hiện kim loại

THERMO RAMSEY ORETRONIC IV TRAP METAL DETECTOR

Kim loại, cấu tạo từ thép, thép hợp kim, kim loại màu và có hình dạng khác nhau lẫn trong nguyên liệu đôi khi rất khó phát hiện, có thể gây rách băng, kẹt máy nghiền…

ORETRONIC IV được phát triển để tối thiểu hóa các rủi ro này, với khả năng:

  • Phát hiện vật liệu kim loại cấu tạo từ thép, kim loại màu.
  • Phát hiện kim loại ngoại lại khi chuyển động với tiết diện nhỏ
  • Khả năng phát hiện không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm nguyên liệu
  • Khối lượng thiết bị nhẹ, có khả năng điều chỉnh độ cao. Dạng module dễ lắp đặt
  • Độ nhạy cao
Translate »